Elektrisk trykcregulator

Dräneringsspolare kan ha en elektrisk lock som tillbehör och låtar att starta och stänga den vatten av hydrauliskt systemet. Man kan reglera ett arbetstryck av vatten manuellt och den lock har en manometer med arbetstryckt för at kontrolera storlek. Kom ihåg att rekommenderat arbetstryck är 25-35 ba. Den funktion låtar arbetet av spolares operatör, därefter du kan fjärr kontrolera dräneringsspolare när du är på en täckdike eller hål och du behöver inte att gå på dräneringsspolaren för att starta eller stänga den spolaren av.