Spolaresfiltern och andra förbindelser av plast

Spolaresfiltern

Kod: 31621635

316 ARAG filter kommer innan dräneringsspolares täckdikesspolares pumpen, och det rensar vatten innan det går på vattenpumpen. Den filter erbjuder 3 elementer av filter: röd 32 MESH, blå 50 MESH, gul 80 MESH. Vi erbjuder uppbyggning av våra spolarer med gula elementer av filter med den minste ögon av filterelement, därefter det skyddar pumpen av den små smuts på vatten.

Rak anslutning 1 1/2″ med sillben D40

Kod: 116625

90° anslutningar med mutter 1 ½” och sillben D40

Kod: 116640

90° anslutning med mutter 1 ½” och sillben D25

Kod: 116625

T-anslutning 1 ½”

Kod: 1302060

Övergång med yttre gänger 1 1/4” – 1 ½”

Kod: 2502061

Mutter 1 ¼”

Kod: 2002050

Mutter 1 ½”

Kod: 2002060

Platt mutter 1 ½”

Kod: 2052060

Cam lock feminin 1” ½ med sillben D40

Kod: 18106C40

Cam lock maskulin 1” ½ med sillben D40

Kod: 18106E40

Spolares insugningsfilter med flöde

Kod: 3073150

Spolares insugningsfilter med flöde går på slutet av insugningsröret. Om du tar vatten från täckdike, den filter sjunker och insugnar inte smuts på under av täckdike, och garanterar ledning av klart vatten på spolare.