Hydraulisk fjärrkontrol, porttyp, ett system STARTA/STÄNGA AV

Ett hydrauliskt porttypt fjärrkontrolssystem.

Med hydrauliskt porttyp fjärrkontrollens spak man kan reglera arbetshastighet från mindre till större.

En porttyp funktion är jätte viktig när man inledar röret, därefter man kan accelera den. Acceleration är för att spolares rör kan komma små hindrar på dräneringsröret över, t.e. förbindelse eller små förlängringar.

För fjärrkontrolen erbjuder vi ett automatiskt kryssningssystem som är säkert för dräneringsrör och effektiv rensning. När man inleda dräneringsrör på dräneringssystemet och välja funktionen “Automatiskt kryssningssystemet”, röret inledar själv vid dräneringssystemet. Om röret stannar och går inte fram, säkerhetssystemet fungerar automatiskt; det betyder om dräneringsröret stannar och går inte fram mer än 4 sekunder, man ta det automatiskt ut för 7 sekunder, då förtsätter det rörelse fram och tillbaka när du stänga den funktionen av.
Om du arbetar utan automatiskt kryssningssystemet, dräneringsröret ska stoppa när det har ingen rörelse för 4 sekunder.

Varför behövs det:

1. Om operatör vem arbetar med spolaren, ser inte att spolares rör stannar och går fram inte, man kan krossa det eller gummihjul kan bränna spolaresröret.
2. Om dräneringsrör är igensatta med sand eller grund, dräneringsröret ska rensa bättre med den funktion och hjälpa den operatören, eftersom behöver man inte att koncentrera sig på dräneringsröret.

Hydrauliskt fjärrkontrolssystemet STARTA/STÄNGA AV

Hydrauliskt fjärrkontrolssystemet STARTA/STÄNGA AV garanterar en konstant arbetshastighet.

 

Man kan användas det systemet med nya dräneringsrör av plast utan förlägringar och hindrar.

 

Ett lätt och komfortabelt system för ett överkomligt pris.

 

 

För fjärrkontrolen erbjuder vi ett automatiskt kryssningssystem som är säkert för dräneringsrör och effektiv rensning. När man inleda dräneringsrör på dräneringssystemet och välja funktionen “Automatiskt kryssningssystemet”, röret inledar själv vid dräneringssystemet. Om röret stannar och går inte fram, säkerhetssystemet fungerar automatiskt; det betyder om dräneringsröret stannar och går inte fram mer än 4 sekunder, man ta det automatiskt ut för 7 sekunder, då förtsätter det rörelse fram och tillbaka när du stänga den funktionen av.

Om du arbetar utan automatiskt kryssningssystemet, dräneringsröret ska stoppa när det har ingen rörelse för 4 sekunder.

 

Varför behövs det:

 

  1. Om operatör vem arbetar med spolaren, ser inte att spolares rör stannar och går fram inte, man kan krossa det.
  2. Om dräneringsrör är igensatta med sand eller grund, dräneringsröret ska rensa bättre med den funktion och hjälpa den operatören, eftersom behöver man inte att koncentrera sig på dräneringsröret.