Följsystemet Vivax-Metrotech Vscan

Vi har tillverkad ett unikallt följsystem med våra kunder som låtar att bestämma blockeringsplats eller felplats på dräneringssystemet. Det systemet låtar att hittar snabbt och precisst dräneringsrörets felplatsen och spolaresrörets djupet. Följsystemet inte bara ökar arbetseffektivität, men också hjälpar att spara bränslen och garanterar lågra driftskostnader.

Arbetsprincip. På dräneringssystemets drän man används dräneringsspolares täckdikesspolares röret som spolar och rensar dränen med vattentryckt. Dräneringsspolares Täckdikesspolares röret är som en sensör som förar över en signal från Watt sändaren på allt röret. Med signāls mottagare vScan man kan bestämma blockeringsplats eller felplats på dränen – en plats var mottagaren slutar att få signalen.

Förmånar. På dränerade platser med ett bra dräneringssystem, växter gror och växar jämnt. Kunder som användar dräneringsspolares täckdikesspolares följsystemet, är positiva av effektivität – arbetseffektivität ökar i mer än 50%, besparingar av bränslen till 60%. Med det systemet, man kan reducera driftskostnader.

OBS! Väggtjock av spolaresrör är av hållbara och kvalitatīva materialer som garanterar minst två gånger längre tjänslivet än konkurenters produkter. Om röret är fel, deformerat eller krossat, man kan reparera det för att fortsätta spolning och garantera fäljsystemets funktion.