Munstycken

För täckdikesspolarer Hidro-Jet erbjuder vi olika munstycken. Det är jätte viktigt att välja den rätt munstycken för en bra rensning av dräneringsrör.

Det är olika dräneringsrör och grund struktur, och man måste beakta följande varje faktor när man välja, vilken munstycken att arbeta med. Man kan se det med arbetet på fält att spolaren går inte med ett munstyck, och när man välja andra form och vatten vägger, dräneringsröret går bättre fram och spolar bättre. Andra viktig faktor är ett tjänsliv av spolares munstycket, därefter spolares munstyckets arbetsmiljö är jätte abrasivt. Vi tillverkar våra spolares munstycken av rostfrit stål som garanterar ett längre tjänsliv.

Den rätt välj av munstycket är jätte viktig för spolning av dräneringsrör.

Det är olika dräneringsrör och grund struktur, och man måste beakta följande varje faktor när man välja, vilken munstycken att arbeta med. Man kan se det med arbetet på fält att spolaren går inte med ett munstyck, och när man välja andra form och vatten vägger, dräneringsröret går bättre fram och spolar bättre.

Andra viktig faktor är ett tjänsliv av spolares munstycket, därefter spolares munstyckets arbetsmiljö är jätte abrasivt. Vi tillverkar våra spolares munstycken av rostfrit stål som garanterar ett längre tjänsliv.